• 3.jpg
  • 8.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg

OGŁOSZENIE !!!

 

UKS Omega Olkusz
Poszukuje kandydata na stanowisko: Trener Pływania

 

Zakres obowiązków:
· prowadzenie nauki i doskonalenia pływania dzieci i młodzieży zgodnie z ustalonym harmonogramem,
· organizacja i opieka trenerska na zawodach, w których uczestniczą zawodnicy UKS OMEGA Olkusz,
· uczestnictwo w eventach, promujących działalność statutową klubu.
· dobór ćwiczeń i metod prowadzenia zajęć w sposób zachęcający podopiecznych do systematycznego uczestnictwa i rozwoju umiejętności pływackich,
· bieżące prowadzenie dzienników zajęć oraz zapisów wyników poszczególnych zawodników,
· prowadzenie list obecności potwierdzających odbycie zajęć, uczestnictwo w zawodach,
· dbanie o sprzęt sportowy służący do nauki pływania, przechowywanie w miejscach do tego celu przeznaczonych.

Wymagania:
· uprawnienia instruktorskie lub trenerskie w zakresie pływania.

Mile widziane:
· doświadczenie w prowadzeniu zorganizowanej nauki i doskonalenia pływania dzieci i młodzieży,
· doświadczenie w prowadzeniu zajęć siłowych, aerobowych, rozciągających wspierających pływanie,
· posiadana wiedza z zakresu żywienia zawodników.

Oferujemy:
· pracę w oparciu o stały grafik,
· możliwość zdobycia doświadczenia, szkoleń oraz dalszego rozwoju osobistego.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. umowa zlecenie, umowa o pracę lub umowa wolontariatu.
2. miejsce pracy:
· nauka i doskonalenie pływania - Kryta Pływalnia przy ul. Kochanowskiego 2 w Olkuszu,
· zawody pływackie, eventy - teren całego kraju (do uzgodnienia).

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
3. oświadczenie własne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na ww. stanowisku,
4. klauzula o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)".

Przed złożeniem dokumentów zapraszamy Kandydatów do kontaktu telefonicznego, mailowego lub na rozmowę indywidualną po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

 


 

 

omega olkuszHISTORIA PŁYWANIA SPORTOWEGO
W OLKUSZU

Historia olkuskiego pływania rozpoczęła się w roku 1989. Dzięki wysiłkom wielkiego miłośnika sportu dyrektora SP 2 w Olkuszu p. Jana Łaskawca w lutym 1989 r. zatrudniono trenera pływania I klasy p. Jerzego Borzęckiego. Od września tego roku uruchomiono pierwsze klasy sportowe o profilu pływackim. Powołano również do życia Uczniowski Klub Sportowy „Hilcus". Na wyniki nie trzeba było długo czekać, już wkrótce przyszły pierwsze sukcesy. Dzięki systematycznej i dobrze zorganizowanej pracy młodzi pływacy osiągnęli wyniki na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Pierwszym mistrzem Polski został Konrad Jamroz rocznik 1978. W ciągu 10 lat istnienia sekcji medalistami Mistrzostw Polski Juniorów byli: Mariusz Goraj, Marta Kwiatkowska, Mateusz Janik, Marta Oleksy, Piotr Gęgotek (finalista Mistrzostw Europy Juniorów).

 

W 1999 r. po odejściu trenera p. Jerzego Borzęckiego zlikwidowano w SP 2 klasy pływackie i sekcję pływacką.

Reaktywacja pływania sportowego nastąpiła w grudniu 2008 r. - po zakończeniu remontu pływalni powrócił do pracy trener Jerzy Borzęcki i rozpoczęło się szkolenie młodych pływaków. W zajęciach uczestniczyło ponad 50 dzieci z klas I - III, również z innych szkół olkuskich. Zajęcia odbywały się pięć razy w tygodniu. Podstawową grupę stanowili uczniowie klasy III a z SP 2. Do pracy włączył się również były zawodnik „Hilcusa", obecnie trener pływania i ratownik p. Przemysław Wójcikowski.

 

We wrześniu 2012r. dzięki aktywnej działalności rodziców młodych pływaków i pomocy ze strony dyrekcji ZSPI Nr 1 w Olkuszu (p. Tomasza Tomsi i p. Andrzeja Banysia) powstał Uczniowski Klub Sportowy „Omega OLKUSZ", w którym pod opieką trenerów p. Jerzego Borzęckiego i p. Przemysława Wójcikowskiego trenuje i uczy się pływać ponad 70 dzieci od 6 do 14 roku życia.

 

Od początku obecnej działalności ponad 100 dzieci nabyło umiejętność pływania na poziomie zaawansowanym, wyniki osiągane przez młodych zawodników pozwalają mieć nadzieję, że będą oni kontynuować sukcesy swoich poprzedników.

 

Klub Omega OLKUSZ jest zarejestrowany w Polskim Związku Pływackim pod nr 103306.