• 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 8.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg

O KLUBIE

omega olkuszHISTORIA PŁYWANIA SPORTOWEGO
W OLKUSZU

Historia olkuskiego pływania rozpoczęła się w roku 1989. Dzięki wysiłkom wielkiego miłośnika sportu dyrektora SP 2 w Olkuszu p. Jana Łaskawca w lutym 1989 r. zatrudniono trenera pływania I klasy p. Jerzego Borzęckiego. Od września tego roku uruchomiono pierwsze klasy sportowe o profilu pływackim. Powołano również do życia Uczniowski Klub Sportowy „Hilcus". Na wyniki nie trzeba było długo czekać, już wkrótce przyszły pierwsze sukcesy. Dzięki systematycznej i dobrze zorganizowanej pracy młodzi pływacy osiągnęli wyniki na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Pierwszym mistrzem Polski został Konrad Jamroz rocznik 1978. W ciągu 10 lat istnienia sekcji medalistami Mistrzostw Polski Juniorów byli: Mariusz Goraj, Marta Kwiatkowska, Mateusz Janik, Marta Oleksy, Piotr Gęgotek (finalista Mistrzostw Europy Juniorów).

W 1999 r. po odejściu trenera p. Jerzego Borzęckiego zlikwidowano w SP 2 klasy pływackie i sekcję pływacką.

Reaktywacja pływania sportowego nastąpiła w grudniu 2008 r. - po zakończeniu remontu pływalni powrócił do pracy trener Jerzy Borzęcki i rozpoczęło się szkolenie młodych pływaków. W zajęciach uczestniczyło ponad 50 dzieci z klas I - III, również z innych szkół olkuskich. Zajęcia odbywały się pięć razy w tygodniu. Podstawową grupę stanowili uczniowie klasy III a z SP 2. Do pracy włączył się również były zawodnik „Hilcusa", obecnie instruktor pływania i ratownik p. Przemysław Wójcikowski.

Pierwsze zawody „Już pływam" odbyły się 12 maja 2008 r. Uczestniczyło w nich 60 dzieci. Na rozegrane cztery konkurencje wszystkie zakończyły się zwycięstwem dzieci z reaktywowanej sekcji pływackiej.

16 grudnia 2009 r. na olkuskiej pływalni odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Pływaniu, w których startowali uczniowie klas VI i młodsi. SP 2 reprezentowali prawie w całości uczniowie klasy IV a /a więc o dwa lata młodsi/. Zawody zakończyły się sukcesem naszej sekcji pływackiej, która zwyciężyła w obu sztafetach i w 5 konkurencjach indywidualnych /na 7 rozegranych/. Dziewięciu uczniów zakwalifikowało się do zawodów wojewódzkich, w których zajęli miejsca w drugiej dziesiątce /chociaż pływali z uczniami starszymi o 2 lata/.

We wrześniu 2012r. dzięki aktywnej działalności rodziców młodych pływaków i pomocy ze strony dyrekcji ZSPI Nr 1 w Olkuszu (p. Tomasza Tomsi i p. Andrzeja Banysia) powstał Uczniowski Klub Sportowy „Omega OLKUSZ", w którym pod opieką trenerów p. Jerzego Borzęckiego i p. Przemysława Wójcikowskiego trenuje i uczy się pływać ponad 40 dzieci od 6 do 14 roku życia. Należy podkreślić, że niezbędna infrastruktura udostępniona jest bezpłatnie a trenerzy pracują w Klubie na zasadzie wolontariatu, dzięki czemu rodzice nie ponoszą kosztów uczestnictwa dzieci w treningach. Od początku obecnej działalności ponad 100 dzieci nabyło umiejętność pływania na poziomie zaawansowanym, wyniki osiągane przez młodych zawodników pozwalają mieć nadzieję, że będą oni kontynuować sukcesy swoich poprzedników. Dotychczas największymi sukcesami było dwukrotne zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej Ligi Jurajskiej, drugie miejsce w punktacji medalowej IX Zawodów Mikołajkowych w Woli, VI miejsce drużynowo w Zawodach Mikołajkowych w Kozach oraz wiele indywidualnych sukcesów w zawodach na szczeblu wojewódzkim, a nawet miejsca medalowe na otwartych zawodach z udziałem zagranicznych klubów pływackich (np. Herby 2013).

Klub Omega OLKUSZ jest zarejestrowany w Polskim Związku Pływackim pod nr 103306.

19 czołowych zawodników posiada licencję PZP.